Oil Spill Dispersion for Arabian Gulf

                           Copyright © 2007 Khaled Al-Salem. Arabian Gulf Oil Spill.Model. All rights reserved

                                      Email Ksalem@kisr.edu.kw

Spill Location
Longitude (deg)
Latitude (deg)
Water Depth (m)
Spill Time
Model Input
Spill Traceing Type

Spill Traceing Time Type

Met Data
Wind Speed        
Wind Direction  
Spill Volume
   
                
   
     
Plot Mang.   
                  

 
                                         
Iran
U.A.E.
Saudia Arabia
Longitude (deg)
49.2 deg
47.6 deg
28.4 deg
30.16 deg
 
  
X
 
Kuwait
Arabian Gulf
                         
Arabian Gulf Map Location
User Manual